Wie is ons?

Dinamika Makelaars is in 2001 begin om doeltreffende finansiële advies- en tussengangerdienste aan kliënte te lewer. Met die jare het ons ons eie bestuurde fondse opgerig om kliënte se beleggings beter te bestuur, veral t.o.v bate-allokasie. Met die oog op nuwe regulasies wat gaan intree in die finansiële dienste-sektor is Dinamika Makelaars in twee afsonderlike maatskappye opgedeel.

 

Dinamika Fonds Bestuurders (Edms) Bpk: Bestuur die Dinamika BCI fondse.

Dinamika Finansiële Dienste (Edms) Bpk: Lewer finansiële advies- en tussengangerdienste aan kliënte.

Wat ons doen

Bate-allokasie word deurlopend aangepas om geleenthede in die mark te benut. Elke fonds word bestuur volgens sy langtermynstrategie om sy opbrengsdoelwit te bereik en om risiko te verlaag. Navorsing het bewys dat effektiewe bate-allokasie se impak op fondsprestasie tot so hoog as 90%*is. Ons werk saam met Boutique Collective Investments (BCI) om die optimale bate-alokasie vir elke fonds te kry sowel as om die gepaste onderliggende fondse te kies.

 

* Bron: “Determinants of Portfolio Performance II. An Update” by Gary Brinston, Brian D. and Gilbert L. BeeBower, Financial Analyst Journal May-June 1991

Ons Mylpale

  1. 2001    Dinamika Makelaars open sy deure in 2001.
  2. 2005    Dinamika BCI Konserwatiewe Fonds van Fondse word geloods.
  3. 2015    Dinamika Fonds Bestuurders (Edms) Bpk gestig as ‘n tuiste vir die
    Dinamika BCI bestuurde fondse.
  4. 2015    Uitbreiding van beleggingsopsies vir kliënte met die stigting van die
    Dinamika BCI Wêreldwye Buigsame Fonds.

Vennote

    bci-logo

Dinamka se administrasie word gedoen deur Boutique Collective Investments (RF) (Pty) Ltd (“BCI”). BCI is ‘n toonaangewende onafhanklike administratiewe en kollektiewe beleggings-diensverskaffer in Suid-Afrika.

BCI se kernbesigheid is om boetiekvennote soos Dinamika, te ondersteun in die groei van hulle bates onder bestuur deur die verskaffing van hoëgehalte produkte, administrasie en verspreiding van dienste.

Ons mense

Nuusflits

Willem Smit

Willem Smit

Besturende Direkteur: Fonds Bestuurders

willemas@mweb.co.za

Dinamika Fonds Bestuurders is ‘n gemagtigde finansiële dienste verskaffer

FSP lisensie nommer: 12693

Direkteure
– Willem Smit (BD)
– Boet Schoonraad
– John Manning
– Prof Schalk Botha
– Marietjie Botha

Nuusflits

KONTAK ONS OP: 0861 V.I.N.N.I.G (846644) OF 011 749 7300

Ons is hier om te help. Kontak ons telefonies, epos of via ons sosiale media kanale.

** Ons vra om verskoning vir sekere velde wat in Engels is op die Afrikaanse blad, dit is a.g.v omstandighede buite ons beheer

Dinamika Fonds Bestuurders (Edms) Bpk is ‘n gemagtigde finansiële dienste verskaffer- FSP lis. nr. 12693