Produkte

Dinamika BCI Konserwatiewe Fonds van Fondse

Tans is hierdie fonds saamgestel uit verskillende fondse, versprei oor verskeie bateklasse.

Dinamika bied hierdie fonds aan as deel van ‘n BESTUURDE OPLOSSING: Elkeen van die verskillende onderliggende fondse word bestuur deur sy eie onafhanklike bestuurder(s). Oorhoofs word hierdie fonds aktief deur Dinamika Fonds Bestuurders (Edms) Bpk bestuur.

Die fonds word op ‘n konserwatiewe basis bestuur. Die primêre beleggingsdoelwit is om vir beleggers ‘n hoë vlak van inkomste en stabiele kapitalegroei te lewer. Ten einde ‘n beperkte vlak van kapitaalbeskerming te voorsien, belê die fonds ‘n maksimum van 40% in aandele.

 

Maatstaf: SA Repo-koers + 2% oor ‘n rollende 2-jaar periode.

 

Beleggersprofiel: Die fonds is gerig op ‘n belegger met ‘n lae- tot medium-risikoprofiel vir ‘n termyn van 1 tot 3 jaar.

Regulasie 28: Voldoen

Dinamika BCI Wêreldwye Buigsame Fonds

Tans is hierdie fonds saamgestel uit verskeie fondse sowel as ‘n afsonderlike aandeleportefeulje. Die bateklasverspreiding is oor verskeie klasse.

 

Dinamika bied hierdie fonds aan as deel van ‘n BESTUURDE OPLOSSING: Elkeen van die verskillende onderliggende fondse sowel as die afsonderlike aandeleportefeulje word bestuur deur onafhanklike fondsbestuurders. Oorhoofs word hierdie fonds aktief deur Dinamika Fonds Bestuurders (Edms) Bpk bestuur.

 

Die fonds ondersoek beleggingsgeleenthede in Suid-Afrika sowel as in die buiteland. Die doel is om vir die belegger ‘n hoë totale opbrengs te lewer deur buigsame bate-allokasie tussen binnelandse en buitelandse bates sowel as verskillende bateklasse.

 

Maatstaf: VPI + 6% oor ‘n rollende 1-jaar periode.

 

Beleggersprofiel: Die fonds is gerig op ‘n belegger met ‘n medium- tot hoërisiko-profiel vir ‘n termyn van 3 tot 5+ jaar.

Regulasie 28: Voldoen nie

Nuusflits

 

KONTAK ONS OP: 0861 V.I.N.N.I.G (846644) OF 011 749 7300

Ons is hier om te help. Kontak ons telefonies, epos of via ons sosiale media kanale.

** Ons vra om verskoning vir sekere velde wat in Engels is op die Afrikaanse blad, dit is a.g.v omstandighede buite ons beheer

Dinamika Fonds Bestuurders (Edms) Bpk is ‘n gemagtigde finansiële dienste verskaffer- FSP lis. nr. 12693