Tien redes vir adviseurs

Tien sleutelredes vir finansiële adviseurs om in te skakel by Dinamika Fonds Bestuurders
Dinamika Fonds Bestuurders neem die beleggings- (keuse-) risiko

Ons is aktiewe fonds- en portefeuljebestuurders wat die Dinamika BCI effektetrustfondse bestuur. Ons doen die bate-allokasie om die fonds-risikobestuur van deelnemende finansiële adviseurs weg te neem.

 

Statutêre nakoming

Ons doen die omsigtigheidsondersoek (due diligence) op onderliggende fondse vir deelnemende finansiële adviseurs en stel ‘n lys van fondse voor om in te belê.

Dinamika Fonds Bestuurders bied modelportefeuljes vir makelaarsgroepe aan

Die portefeuljes word aktief bestuur en word spesifiek opgestel vir individuele groepe volgens hulle behoeftes.

Marknavorsing en markoorsig

Dinamika Fonds Bestuurders publiseer gereeld navorsings- en fondsinligting sowel as markoorsigte wat ons siening van die mark uiteensit, vir verspreiding aan deelnemende finansiële adviseurs.

Fondsinligting

Op ‘n deurlopende basis word die deelnemende finansiële adviseurs op hoogte gehou van die prestasie van Dinamika bestuurde fondse sowel as wat ons posisie en uitkyk is oor die mediumtermyn.

Die deelnemende finansiële adviseur se kliënt bly sy kliënt.

Dinamika Fonds Bestuurders sluit ʼn kontrak met die deelnemende finansiële adviseur en voorsien beleggingsinligting aan die adviseur wat hom dan bemagtig om sy kliënt korrek te adviseur. Dinamika het geen kontak met die deelnemende finansiële adviseur se kliënte nie.

Gereelde beleggingskontaksessies

Die deelnemende finansiële adviseur het te alle tye toegang tot die Dinamika portefeulje-bestuurders deur persoonlike kontaksessies sowel as opleiding, seminare en aanbiedings.

Inkomste van deelnemende finansiële adviseurs bly onveranderd

Die deelnemende finansiële adviseur se inkomste uit beleggingsbesigheid bly onveranderd en word glad nie beïnvloed deur saam met Dinamika Fonds Bestuurders te werk nie. Dinamika se inkomste word gegenereer deur ’n bestuursfooi gehef op die Dinamika fondse.

Nuwe inkomstestroom

Vir die deelnemende finansiële adviseur wat nie beleggingsbesigheid skryf nie, kan dit ‘n gulde geleentheid wees om met ons volle ondersteuning ‘n addisionele inkomstestroom te bekom.

Kriteria

Dinamika Fonds Bestuurders se verwagting is dat ‘n deelnemende finansiële adviseur ten minste 30% of R500 000 (wat ook al die grootste) van die finansiële adviseur se beleggingsbesigheid per maand in Dinamika bestuurde fondse sal belê.

Tien redes vir beleggers

Tien sleutelredes vir kliënte om Dinamika BCI bestuurde fondse te oorweeg

Bestuurde beleggingsopsies

Dinamika se fondse word aktief bestuur en posisies word deurlopend aangepas om beleggingsgeleenthede te benut sowel as om risiko te verminder.

Beskerming teen die meeste gebeurlikhede

Dinamika volg ‘n bo-na-onder beleggingsfilosofie om die risiko vir die kliënt te minimaliseer.

Fondsinligting

Voortdurend aangepaste inligting rondom die strategiese- en taktiese bate-allokasie en onderliggende fondsbestuurders word aan deelnemende finansiële adviseurs verskaf en bespreek vir verspreiding aan hulle kliënte.

Ondersteuningsdienste aan deelnemende finansiële adviseurs

Dinamika voorsien die finansiële adviseur en kliënt met marknavorsing oor die Dinamika bestuurde fondse.

Gereguleerde produkte

Dinamika sal slegs  beleggingsprodukte wat deur die Finansiële Dienste Raad (FDR) gereguleer word, bestuur en aanbeveel.

Kontak met Dinamika Fonds Bestuurders

Deelnemende finansiële adviseurs kan Dinamika Fonds Bestuurders se portefeuljebestuurders kontak. Die Dinamika Fondsbestuurspan se prioriteit is om die deelnemende adviseur te ondersteun en by te staan om ‘n oplossing vir sy kliënt te vind.

Kostes

Inskakeling deur die deelnemende finansiële adviseur by die Dinamika Fonds Bestuurders netwerk skep geen addisionele kostes vir die adviseur nie. Dinamika se inkomste is onderhewig aan die bates in die Dinamika fondse.

Kliënte se risikoprofiel

Fondskeuses moet volgens die FDR deurgaans in lyn wees met die voornemende belegger se risikoprofiel en beleggingsdoelwitte. Die Dinamika BCI bestuurde fondse bied tans beleggingsopsies vir kliënte met ‘n konserwatiewe sowel as diegene met ‘n aggressiewe risikoprofiel. ‘n Gebalanseerde fonds sal mettertyd ook beskikbaar wees.

Finansiële adviseur is beter ingelig

Dinamika Fonds Bestuurders, navorsing en inligtingverspreiding stel deelnemende finansiële adviseurs in staat om meer ingeligte aanbevelings te maak aan kliënte en om beleggingsprestasie deurlopend te monitor.

Eenvoudige beleggingsproses

Kontak ons vir meer inligting

Nuusflits

KONTAK ONS OP: 0861 V.I.N.N.I.G (846644) OF 011 749 7300

Ons is hier om te help. Kontak ons telefonies, epos of via ons sosiale media kanale.

** Ons vra om verskoning vir sekere velde wat in Engels is op die Afrikaanse blad, dit is a.g.v omstandighede buite ons beheer

Dinamika Fonds Bestuurders (Edms) Bpk is ‘n gemagtigde finansiële dienste verskaffer- FSP lis. nr. 12693